Verlengde leertijd

In 2010 heeft de Taaltuin voor de groepen 7 en 8 verlengde leertijd ingevoerd. De kinderen gaan naar school van 08.00 uur ’s morgens tot 14.15 uur ‘s middags. De extra leertijd wordt gebruikt om de basisvaardigheden rekenen en taal te koppelen aan de overige vakken zoals wereldoriëntatie en kunst. We gaan veel op pad naar musea en naar buiten. Er wordt gewerkt in thema’s. De groepen 7 en 8 werken intensief samen. Zo worden er niveaugroepen gemaakt waarbij de kinderen op eigen niveau kunnen werken aan hun basisvakken. Met kinderen worden leergesprekken gevoerd. De vraag “wat ga je leren, wat kun je al, welke hulp heb je nodig”, staat daarbij centraal.

De opbrengsten zijn al jaren op rij goed te noemen, boven het landelijk gemiddelde. Bij de website van de overheid https://www.scholenopdekaart.nl/ vindt u meer informatie.