Werken op de Taaltuin

Momenteel zijn er geen vacatures, maar je kunt altijd een open sollicitatie doen. Vul dan het formulier in.

“ Waar iedereen trots op zichzelf mag zijn ”


De Taaltuin is een vooruitstrevende buurtschool midden in de wijk Nieuwland. Iedereen is welkom, gelijkwaardig en kansrijk door ons brede aanbod.

Leren en ontwikkelen staan elke dag centraal, voor leerlingen en medewerkers.

Vrijheid, gelijkwaardigheid en ontmoeting zijn de kernwaarden van openbaar onderwijs. Kinderen uit meerdere culturen ontmoeten elkaar op de Taaltuin, ontwikkelen hun eigen identiteit met respect voor de identiteit van de ander.  Wij vinden het belangrijk dat alle kinderen de Nederlandse taal goed leren beheersen en daarnaast een stevige basis meekrijgen voor de Engelse taal.

We willen een school zijn waar leerlingen, ouders en team samenwerken om alle kinderen de beste kansen te bieden voor een mooie toekomst. De cultuur thuis en de thuistaal krijgen binnen de school een belangrijke plek.

Het onderwijsaanbod op de Taaltuin gaat uit van kansengelijkheid en mogelijkheden voor iedere leerling.  Wij geven expliciete directe instructies aan alle leerlingen waardoor elk kind leert lezen, spellen, schrijven en rekenen. Als er extra hulp noodzakelijk is dan doen we dat, als er meer uitgedaagd kan worden doen we dat ook.

Daarnaast werken we aan kennis, vaardigheden en (leer)houding die leerlingen nodig hebben, nu en later! Wij integreren kunst & cultuur met wereldoriëntatie en burgerschapsvorming.

We bezitten een prachtig leestheater en bibliotheek waar het leesplezier tot uiting kan komen. Veel bewegen is onderdeel van onze gezonde school. In een techniek-kook-studio, een kunstatelier en op een groen schoolplein kunnen kinderen zich verwonderen en vaardigheden opdoen.

We begeleiden kinderen in het zich bewust te worden van hun eigen talenten, interesses en ontwikkelpunten. Op de Taaltuin leren kinderen dat zij een onderdeel zijn van een groter geheel en daarin een eigen bijdrage hebben. Leerlingen leren verantwoordelijkheid en initiatief te nemen voor hun leerproces, voor zichzelf en om te kijken naar anderen.

De Taaltuin ontwikkelt zich de komende jaren tot een integraal kindcentrum (IKC) waarbij kinderen van 0 tot 13 jaar in samenwerking met andere partners binnen het gebouw en in de wijk kunnen rekenen op een doorgaande lijn in aanbod en pedagogisch klimaat.

T : Trouw aan jezelf en je eigen cultuur
R: Respect voor jezelf en anderen
O: Ontwikkeling van mensen en onderwijs
T: Toekomstgericht
S: Samen met ouders en partners