Onze ouders

Ouderbetrokkenheid

Samenwerking met de ouders vinden wij heel belangrijk. Regelmatig overleggen wij met ouders over de gang van zaken in de groep. Ouders worden ook uitgenodigd om deel te nemen aan het onderwijs-/leerproces door bijvoorbeeld te vertellen over hun beroep of mee te gaan op excursie. Wij nemen de tijd om goed af te stemmen met de wensen en meningen van onze ouders.

Dat proberen wij door een open, eerlijke en gelijkwaardige relatie met de ouders van de kinderen op te bouwen. Ouders lopen soms stage bij ons op school en iedere leerkracht legt huisbezoeken af bij de leerlingen. De koffieochtenden op dinsdagochtend worden goed bezocht. Op deze ochtenden leren ook de ouders elkaar beter kennen. De thema’s tijdens de koffieochtenden sluiten goed aan bij de behoeften van de gezinnen. Heeft u een goed idee of een vraag dan kunt u altijd binnenlopen.