Medezeggenschapsraad

Iedere school heeft een medezeggenschapsraad (MR). In deze raad kunnen ouders en personeelsleden meepraten over wat er op school gebeurt. De MR heeft inspraak bij de beleidsbeslissingen van de school.

Alle vergaderingen van de MR zijn openbaar en kunnen altijd door ouders en leerkrachten worden bijgewoond. Momenteel bestaat onze medezeggenschapsraad uit:

Oudergeleding Personeelsgeleding 
Cagla Igit (moeder Ömür en Mirza)Tarik Ziani (vader Mohammed en Loujayn) Anita van Zanten

Monica van den Eshof