Medezeggenschapsraad

Iedere school heeft een medezeggenschapsraad (MR). In deze raad kunnen ouders en personeelsleden meepraten over wat er op school gebeurt. De MR heeft inspraak bij de beleidsbeslissingen van de school.

Alle vergaderingen van de MR zijn openbaar en kunnen altijd door ouders en leerkrachten worden bijgewoond. Momenteel bestaat onze medezeggenschapsraad uit:

Oudergeleding Personeelsgeleding 
Cagla Igit (moeder Omer en Mirza)

Kai Pekruhl (vader Frederik en Matilda)

Tarik Ziani (vader Mohammed)

vacature

John Oomen (voorzitter)

Monica van den Eshof