Ouderraad

De ouderraad bestaat uit een enthousiaste groep ouders, die betrokken is bij de organisatie van bijzondere dagen op school, zoals feestdagen en themaweken. Binnen de ouderraad wordt meegedacht over de invulling van ouderbijeenkomsten. Ook regelt de ouderraad na iedere schoolvakantie de luizencontrole voor alle kinderen van de school. Alle vergaderingen van de ouderraad zijn openbaar en kunnen altijd door ouders worden bijgewoond.

De vergaderdata staan in de agenda van Parro. Heeft u interesse om mee te doen neem dan contact op met Elsje Miedema, zij brengt u in contact met de voorzitter.