Terug naar overzicht

Giga-Groen topdag

De Giga-Groen dag op de Taaltuin is een groot succes geweest!
Met zoveel inzet van belangstellende, ouders, externen, familie & vrienden is dit een dag geworden om nooit te vergeten. Op het filmpje ziet u een mooie samenvatting van deze prachtige dag.

We kijken allemaal met fijn gevoel terug op de Giga-Groen dag van 6 oktober 2022.