Ouderbijdrage

Ouderbijdrage

De (vrijwillige) ouderbijdrage voor het schooljaar bedraagt:

€ 30,00 voor 1 kind

€ 60,00 voor 2 kinderen

€ 80,00 voor 3 kinderen

€ 100,00 voor 4 kinderen

De ouderbijdrage wordt onder andere gebruikt voor de schoolreis, het sinterklaasfeest en het kerstfeest. In oktober ontvangt u een brief met het verzoek om de ouderbijdrage te betalen. U kunt de ouderbijdrage overmaken naar de bankrekening van de ouderraad of contant betalen aan Liesbeth Schoel.