Opleidingsschool

De Taaltuin is een erkende opleidingsschool en dat betekent dat er gedurende het gehele schooljaar mensen worden opgeleid van verschillende opleidingen die opleiden tot leerkracht, leraar-ondersteuner, onderwijsassistent of anderszins. Dat betekent dat er gedurende het gehele jaar stagiaires aanwezig kunnen zijn. U wordt hierover geïnformeerd via Parro.

Daarnaast zijn vakleerkrachten actief op school, zij geven bewegingslessen, muziek, drama, techniek en kunstlessen.

Een grote groep leerkrachten heeft een specialisme die zij ook in uren buiten de klas inzetten ten behoeve van de school. Hierbij is te denken aan specialismen op het gebied van gedrag, lezen, NT2, rekenen, motorische ontwikkeling.

Stage lopen?

Lijkt het jou leuk om op onze school de kneepjes van het vak te leren? Neem dan telefonisch contact op met onze schoolopleider Maaike van Berkel om te zien of er plaats is op onze school.