Brede school

Brede school

Obs De Taaltuin is een brede school. De belangrijkste doelen van een brede school zijn:

  • Verbeteren van de leerprestaties op het gebied van taal, rekenen en wereldoriëntatie;
  • Vergroten van de sociale competenties.

Brede Scholen krijgen extra subsidie van de gemeente om aan deze zaken te werken. Hiermee kunnen we bijvoorbeeld extra lesmateriaal en boeken aanschaffen, op excursie gaan, extra lessen aanbieden op het gebied van sport, cultuur en techniek en meedoen aan activiteiten zoals De Grote Rekendag en de Week van de Mediawijsheid.

Een voorbeeld van een Bredeschoolactiviteit is het maatjesproject

Maatjes project

Voor het maatjesproject werken we samen met het Stedelijk Gymnasium Schiedam. Leerlingen uit de vierde klas en leerlingen uit stamgroep groep 5 van de Taaltuin worden voor het gehele jaar maatjes. Iedere dinsdagmiddag komen gymnasiasten werken met hun eigen maatje. Dit project dat in het kader van maatschappelijke stage is uitgevoerd, is een groot succes. De kinderen van het gymnasium fungeren als rolmodel voor onze kinderen. Ze praten veel met elkaar over hoe zij leven, denken en over wat zij meemaken; belangrijk voor de integratie en voor de taalontwikkeling.