Maatschappelijk werk

Heeft u vragen over de opvoeding, de ontwikkeling of het gedrag van uw kind? Zoekt u advies, hulp of ondersteuning? Hiervoor kunt u terecht bij de gezinsspecialist op de school of peuterspeelzaal van uw kind.

Wat doet het schoolmaatschappelijk werk?

Het schoolmaatschappelijk werk wil kinderen (en hun ouders) in een zo vroeg mogelijk stadium de juiste hulp en begeleiding bieden als er zorgen zijn over het gedrag of de ontwikkeling van een kind of als er vragen zijn over de opvoeding. Samen met u en de leerkrachten van school of de leidsters van de peuterspeelzaal kijken we wat er precies aan de hand is. De gezinsspecialist kan dan adviezen geven, zelf hulp bieden of als het nodig is begeleiden naar meer specialistische hulp. U kunt ook de hulp van de schoolmaatschappelijk werker inroepen als het thuis even niet zo lekker loopt, om welke reden dan ook. Dat kan te maken met de opvoeding: een dwarse peuter, een kind dat gepest wordt of niet naar school wil, maar ook met stress als gevolg van de omstandigheden waar u en uw gezin mee te maken heeft.

Privacy

De gezinsspecialist  gaat vertrouwelijk om met uw gegevens. Zonder uw toestemming wordt er geen informatie aan school, de peuterspeelzaal of andere derden gegeven.