Kunsteducatie

Kunsteducatie

Visie op kunstonderwijs

‘een goede school leidt op voor een samenleving die er nog niet is.

Peter Sloterdijk, filosoof

Wat moet een kleuter van nu allemaal leren om klaar te zijn voor de toekomst? Hoe kunnen leerlingen hun talent ontwikkelen en hoe kan een school bijdragen aan de persoonsvorming? En wat heeft de samenleving nodig? Kunst en filosofie kunnen helpen deze vraag te beantwoorden. Kunst en filosofische vragen leren de kinderen de wereld te begrijpen en te interpreteren. Door naar kunst te kijken leren kinderen dat niet iedereen de wereld op dezelfde manier ziet. Een groot deel van het schoolcurriculum gaat over de juiste antwoorden. Bij kunst gaat het om eigen oordeel boven regels. Van kunst leren leerlingen dat problemen meer dan één oplossing kunnen hebben, en vragen meer dan één antwoord. Een van de grootste lessen is dat ere veel manieren zijn om de wereld te zien en er betekenis aan te geven. Van kunst leren leerlingen dat doelen niet vaststaan, maar voortdurend veranderen onder invloed van omstandigheden en kansen.

Kunst maakt leerlingen ook duidelijk dat woorden en cijfers niet genoeg zijn om uit te drukken wat we weten. De grenzen van onze taal zijn niet de grenzen van ons denken. Van kunst leren leerlingen denken in materiaal. Alle kunstvormen gebruiken middelen om ideeën werkelijk te maken. Van kunst leren leerlingen zeggen wat niet gezegd kan worden. Ze moeten hun poëtische capaciteiten aanspreken om het gevoel dat kunst oproept uit te drukken. Kunst biedt een ervaring die leerlingen op geen enkele andere manier meemaken. Door die ervaring ontdekken ze de reikwijdte en variëteit van wat ze kunnen voelen. ( Elliot Eisner, kunstfilosoof)

Kunst moet je niet inzetten om taal en rekenen te leren, maar je leert taal en rekenen en maakt gebruik van kunst om de wereld om je heen te begrijpen.

Kunst = Taal en Rekenen

Vanuit bovenstaande visie zijn wij een verbinding aangegaan met kunstenaar Wolf Brinkman en Museum Boijmans van Beuningen. De resultaten van 3 jaar lang onderzoek zijn te vinden in het boek: Kunst= Taal en Rekenen. Eén van de auteurs is Elsje Miedema, zij is leerkracht en Brede school coördinator op de Taaltuin.

De belangrijkste opbrengsten uit dit traject zijn de grote betrokkenheid van de leerlingen en leerkrachten, wanneer je kunst weet te verbinden aan leren.

Meetkunst

De Taaltuin maakt onderdeel uit van een onderzoek naar de verbinding tussen meetkunde, kunsteducatie en creativiteit. Bij dit onderzoek zijn meerdere partners betrokken, waaronder Universiteit Utrecht (Afdeling Educatie & Pedagogiek), Museum Boijmans Van Beuningen, Fridjof Nansenschool, OBS de Taaltuin, Pabo Hogeschool Rotterdam en de iPabo Amsterdam. Over dit onderzoek is meer informatie te vinden op de speciale website van de Universiteit Utrecht https://meetkunst.sites.uu.nl

Op de website van het LKCA kunt u een interview lezen met Elsje Miedema.