Schoolondersteuningsprofiel

In dit schoolondersteuningsprofiel vertellen we hoe wij bij ons op school passend onderwijs bieden aan de kinderen.
Wat passend onderwijs is, leggen we hierna eerst uit. Daarna leest u hoe wij daar op school naar kijken en waar u dat op onze school aan ziet. Ook leest u over de hulp en ondersteuning die we bieden als we zien dat het leren en ontwikkelen van een kind minder makkelijk gaat.
Misschien heeft u als ouder zorgen. Uw kind praat bijvoorbeeld heel weinig of uw kind heeft moeite met bewegen of komt niet tot spelen of leren. Wat kunt u dan van ons als school verwachten? Bij wie kunt u terecht?
In het schoolondersteuningsprofiel leest u dat soort informatie en antwoorden.
Heeft u na het lezen nog vragen? Stel ze aan de juf of meester van uw kind. Of stel uw vraag aan de schoolleiding, zij maken graag een afspraak met u.