Groep 8

De leerkrachten van groep 8 zijn Saskia Berkhout en John Oomen. Zij zijn via de Parro-app te bereiken op werkdagen. De lestijden van groep 8 zijn: 08.00 uur tot 14.15 uur (woensdag tot 14.00 uur).

Groep 8 is het afsluitende jaar van de basisschoolperiode. Een bijzonder en vaak ook spannend jaar, waarin kinderen, ouders en leerkrachten zich oriënteren op de middelbare school. Eind november wordt een voorlopig advies gegeven. In januari start de oriëntatie op de verschillende middelbare scholen. In maart volgt het definitieve advies en de inschrijving. In april maken alle leerlingen de landelijke eindtoets basisonderwijs. Eind groep 7 wordt er een informatieavond voor ouders georganiseerd waarin de hele procedure van advisering wordt uitgelegd. 

In de eerste week van het schooljaar gaat groep 8 op kamp. Een bijzondere ervaring, sommige kinderen zijn voor het eerst van huis weg. De kinderen maken kennis met meester John en juf Saskia die al jaren de verantwoordelijkheid voor deze groep met veel plezier dragen. 

Het werken met pubers is een heerlijke uitdaging, leren om je grenzen te verleggen, goede keuzes maken en ontdekken wie je echt bent”, aldus juf Saskia en meester John.

Naast alle bekende vakken voor de leerlingen, wordt er in groep 8 specifiek aandacht gegeven aan mediawijsheid, leren-leren als voorbereiding op de middelbare school, seksuele voorlichting en maken kinderen het landelijk verkeersexamen. Er wordt hard gewerkt tot aan het eind van het schooljaar om de kinderen zoveel mogelijk bagage mee te geven. 

Natuurlijk wordt er ook veel aandacht besteed aan sociale vaardigheden, kinderen raken in de puberteit en worden geholpen na te denken over het maken van goede keuzes. Groep 8 sluiten we af met de inmiddels traditionele ‘Nacht van Acht’. Ieder jaar weer met een andere invulling door de kinderen georganiseerd. 

Van ouders verwachten wij dat zij de informatieavonden bijwonen. Wij vinden een goed contact belangrijk en merken dat het wederzijds vertrouwen bijdraagt aan het welbevinden en presteren van het kind. Kinderen krijgen geen bijzonder verlof aan het eind van het jaar, ze zijn meestal wel een aantal dagen eerder vrij, maar verplicht de ‘Nacht van Acht’ bij te wonen. Een goed afscheid van de basisschoolperiode vinden wij erg belangrijk. 


Handige links

Gym

  • Iedere dinsdag en donderdag van 08.00 tot 08.50 uur.
  • Je gymt in gymkleding.
  • Je doucht momenteel niet i.v.m. Corona.
  • Je gebruikt een roldeodorant