Groep 8

De leerkrachten van groep 8 zijn Maaike van Berkel, Patrick Schoof en Saskia Berkhout. Zij zijn via de Parro-app te bereiken op werkdagen. De lestijden van groep 8 zijn: 08.00 uur tot 14.15 uur (woensdag tot 14.00 uur).

Groep 8 is het afsluitende jaar van de basisschoolperiode. Een bijzonder en vaak ook spannend jaar, waarin kinderen, ouders en leerkrachten zich oriënteren op de middelbare school. Eind november wordt een voorlopig advies gegeven. In januari start de oriëntatie op de verschillende middelbare scholen. In maart volgt het definitieve advies en de inschrijving. In april maken alle leerlingen de landelijke eindtoets basisonderwijs. Eind groep 7 wordt er een informatieavond voor ouders georganiseerd waarin de hele procedure van advisering wordt uitgelegd. 

In de eerste week van het schooljaar gaat groep 8 op kamp. Een bijzondere ervaring, sommige kinderen zijn voor het eerst van huis weg. De kinderen maken kennis met meester John en juf Saskia die al jaren de verantwoordelijkheid voor deze groep met veel plezier dragen. 

Het werken met pubers is een heerlijke uitdaging, leren om je grenzen te verleggen, goede keuzes maken en ontdekken wie je echt bent”, aldus juf Saskia.

Naast alle bekende vakken voor de leerlingen, wordt er in groep 8 specifiek aandacht gegeven aan mediawijsheid, leren-leren als voorbereiding op de middelbare school, seksuele voorlichting en maken kinderen het landelijk verkeersexamen. Er wordt hard gewerkt tot aan het eind van het schooljaar om de kinderen zoveel mogelijk bagage mee te geven. 

Natuurlijk wordt er ook veel aandacht besteed aan sociale vaardigheden, kinderen raken in de puberteit en worden geholpen na te denken over het maken van goede keuzes. Groep 8 sluiten we af met de inmiddels traditionele ‘Nacht van Acht’. Ieder jaar weer met een andere invulling door de kinderen georganiseerd. 

“Het creëren van een veilig omgeving waarin iedereen op zijn eigen manier tot leren komt”, aldus Patrick Sloof. 

Van ouders verwachten wij dat zij de informatieavonden bijwonen. Wij vinden een goed contact belangrijk en merken dat het wederzijds vertrouwen bijdraagt aan het welbevinden en presteren van het kind. Kinderen krijgen geen bijzonder verlof aan het eind van het jaar, ze zijn meestal wel een aantal dagen eerder vrij, maar verplicht de ‘Nacht van Acht’ bij te wonen. Een goed afscheid van de basisschoolperiode vinden wij erg belangrijk. 

Waarom ik ooit leerkracht wilde worden…. Het mooie van een leerkracht zijn, is dat je kinderen leert kennen die volop in ontwikkeling zijn. Dat ik mag werken met verschillende kinderen in verschillende situaties is zo ontzettend mooi en waardevol. Er zijn situaties waarmee mijn dag echt gemaakt wordt. Bijvoorbeeld wanneer een leerling ontdekt dat hij of zij zelf fouten heeft gemaakt, maar de ruimte voelt om naar mij toe te komen om dat samen op te lossen. Ik stel een paar hulpvragen, maar de leerling doet het verder zelf. Als ze dan terug naar hun plaats lopen en iets geleerd hebben is mijn dag geslaagd. Met de juiste hulpvragen gaan kinderen zien dat zij uiteindelijk ook veel zonder mij kunnen. Ze worden eigenaar van hun eigen ontwikkeling, dat is mooi om te zien en geeft mij veel energie. Aan dit proces werk ik graag mee“, aldus Maaike van Berkel.


Handige links

Gym

  • Iedere dinsdag en donderdag van 08.00 tot 08.45 uur.
  • Je gymt in gymkleding.
  • Je gebruikt een roldeodorant