De Kikkers

De leerkracht van De Kikkers is Saskia Redjokarijo. Zij is via de Parro-app te bereiken op werkdagen. De lestijden van De Kikkers zijn: 08.30 uur tot 14.00 uur.

In deze groep werken we aan:

Op een rijtje

  • Sociaal-emotionele ontwikkeling
  • Voorbereidend rekenen
  • Lezen en schrijven
  • Technieklesjes
  • Muziek
  • Creatief werken

Bibliotheek op school

  • Op dinsdag gaan we met de hele klas naar de bibliotheek. Het is dan fijn als uw kind het leesboek in de tas mee naar school neemt.


Lekker actief!

Woensdag met meester Patrick
Tijd: 11.15– 12.00
Donderdag met de juf
Tijd: 11.15– 12.00

Regels met gym

  • Je gymt in ondergoed.