De Kikkers

De leerkracht van De Kikkers is Saskia Redjokarijo. Zij is via de Parro-app te bereiken op werkdagen. De lestijden van De Kikkers zijn: 08.30 uur tot 14.00 uur.

In de onderbouw werken we met thema’s. Aan de hand hiervan worden alle vakken geïntegreerd. De doelen waar we met de kinderen aan werken verweven we in ons circuit. Elke week zijn er een aantal vaste opdrachten die de kinderen in groepjes uitvoeren op hun eigen niveau.  

Van belang hierbij is uitgestelde aandacht. Aan de hand van het stoplicht laten we aan de kinderen zien of de juf op dat moment beschikbaar is voor vragen of dat ze het even aan een klasgenootje moeten vragen. Op deze manier proberen we de zelfstandigheid van de leerlingen te vergroten. Bij de kleuters is de afspraak dat de kinderen het eerst zelf proberen, dan een klasgenootje vragen en als dat niet lukt naar de juf toe komen.  

“Als juf van de kleuters kom ik elke dag met veel plezier werken “, aldus juf Saskia Redjokarijo.

Een schooldag voor de kinderen begint meestal in de kring. Waar ze hun verhaal kwijt kunnen en een aantal vaste routines doorlopen zoals het tellen van de kinderen, liedjes zingen, de dag doornemen, weken, maanden en seizoenen bespreken en uitleg geven over de werkjes die die dag gedaan moet worden. Vervolgens gaan de kinderen óf aan het werk óf naar buiten met aansluitend een pauze moment met fruit. In de middag eten de kinderen brood. Naast het werk zowel zelfstandig als in de kring en buitenspelen hebben de kinderen 2 keer per week gym. 


Lekker actief!

Woensdag met juf Kim
Tijd: 10.15– 11.00
Donderdag met de juf
Tijd: 10.15– 11.00

Regels met gym

  • Je gymt in ondergoed.