De Uilen

De leerkracht van De Uilen zijn Monica van den Eshof en Agnes Lammers. Zij zijn via de Parro-app te bereiken op hun werkdagen. De lestijden van De Uilen zijn: 08.30 uur tot 14.00 uur

Een soepele overgang van groep 2 naar groep 3 is belangrijk. Er wordt veel spelenderwijs aangeboden. We werken vanuit een thema dat aansluit op het thema van de onderbouw.

We werken het eerste halfjaar aan de letters en de klanken. De tweede helft van het jaar gaan kinderen steeds meer zelf lezen. Het rekenen is voornamelijk ervaren, voelen, doen en met concreet materiaal werken, zodat het er goede basis gelegd wordt om te rekenen met cijfers. 

Na ieder blok en iedere kern wordt het geleerde gecheckt en kunnen vervolgstappen genomen worden. Op deze manier wordt de ontwikkeling van het kind nauwkeurig gevolgd. U wordt betrokken bij dit proces.  

De instructies zijn vanuit de kring en wij leren veel ván en mét elkaar. Vanuit vertrouwen en veiligheid worden verhalen met elkaar gedeeld en komt een kind tot leren. Er zijn geen vaste werkplekken in groep 3, omdat het belangrijk is dat alle kinderen elkaar leren kennen en respecteren. 

De zelfstandigheid wordt geoefend door te werken met een weektaak.  De kinderen zijn verantwoordelijk voor een fijne georganiseerde werkplek. 

“Ik ben al meer dan 30 jaar juf, omdat ik van kinderen, mensen en de wereld houd “, aldus juf Monica van den Eshof.

“Mijn grootste passie in dit leven: lesgeven en toneel spelen! Kortom: laat mensen niet veranderen wie jij bent ! “, aldus juf Agnes Lammers.

Als leerkracht verwacht ik dat u betrokken bent bij de ontwikkeling van uw kind. Thuis samen lezen, oefenen met woordjes en getallen. Ouders mogen van mij verwachten dat ik een luisterend oor bent en open sta voor alle vragen en opmerkingen. 


In beweging met juf Kim

Dinsdag en donderdag
Tijd: 13.10
13.55

  • Je gymt in gymkleding.