De Vlinders

De leerkrachten van De Vlinders zijn Hetty Bos, Gertrude Korpershoek en Nezahat Erdem. Zij zijn via de Parro-app te bereiken op werkdagen. De lestijden van De Vlinders zijn: 08.30 uur tot 14.00 uur

In de onderbouw werken we met thema’s. Aan de hand hiervan worden alle vakken geïntegreerd. De doelen waar we met de kinderen aan werken verweven we in ons circuit. Elke week zijn er een aantal vaste opdrachten die de kinderen in groepjes uitvoeren op hun eigen niveau.  

Van belang hierbij is uitgestelde aandacht. Aan de hand van het stoplicht laten we aan de kinderen zien of de juf op dat moment beschikbaar is voor vragen of dat ze het even aan een klasgenootje moeten vragen. Op deze manier proberen we de zelfstandigheid van de leerlingen te vergroten. Bij de kleuters is de afspraak dat de kinderen het eerst zelf proberen, dan een klasgenootje vragen en als dat niet lukt naar de juf toe komen.  

“De hele dag ben ik omgeven door kinderen. Hun onbevangenheid, eerlijkheid en humor kan ik zo waarderen!”, aldus Hetty Bos.

Een schooldag voor de kinderen begint altijd in de kring. Waar ze hun verhaal kwijt kunnen en een aantal vaste routines doorlopen zoals het tellen van de kinderen, liedjes zingen, de dag doornemen, weken, maanden en seizoenen bespreken en uitleg krijgen over de werkjes die die dag gedaan moet worden. Vervolgens gaan de kinderen óf aan het werk óf naar buiten met aansluitend een pauze moment met fruit. In de middag eten de kinderen brood. Naast het werk zowel zelfstandig als in de kring en buitenspelen hebben de kinderen 2 keer per week gym. 

“Wat ik leuk vind aan het lesgeven van kleuters is de fantasie die ze bezitten. Dit is goed terug te zien in het spel van de kinderen”, aldus juf Gertrude Korpershoek.


Lekker actief!

Woensdag met meester Patrick
Tijd: 10.15– 11.00
Donderdag met de juf
Tijd: 10.15– 11.00

Regels met gym

  • Gymmen doe je in je ondegoed.