Groep 5

De leerkrachten van groep 5 zijn Celine Zuiderwijk en Debby Smits. Zij zijn via de Parro-app te bereiken op werkdagen. De lestijden van groep 5 zijn: 08.30 uur tot 14.00 uur.

Als de leerlingen uit groep 4 komen, hebben zij een mooie basis voor groep 5. Daar gaan juf Celine en juf Debby op door. Zij dragen zorg voor de ontwikkelingen van uw kind, waarbij leervakken, maar ook sociaal emotionele doelen aan bod komen. Wat groep 5 kenmerkt ten opzichte van groep 4 is dat topografie, studievaardigheden en het begrip van leesteksten voor het eerst worden aangeboden. 
De leerlingen maken kennis met het maken van huiswerk en het daarbij behorende verantwoordelijkheidsgevoel. De weektaak wordt in groep 5 geïntroduceerd, hierbij werken ze aan zelfstandig werken of juist aan het samenwerken.  
 
Verantwoordelijkheden nemen en zelfstandigheid ontwikkelen gaat niet vanzelf. Om dit goed op te bouwen hebben de leerlingen daar hulp van de leerkracht en u bij nodig. Goede communicatie tussen de leerkracht en ouders is daarbij van belang. Ondersteun uw kind thuis waar dat nodig is. De leerkracht laat regelmatig via de communicatie-app Parro weten hoe de klas of uw kind ervoor staat en aan welke doelen gewerkt wordt.

“Ik vind het prettig als iedereen in mijn klas zichzelf kan zijn “, aldus juf Celine.

Bewegen met juf Kim

Dinsdag & donderdag
11.15-12.00 uur

Regels met gym

  • Je gymt in gymkleding.
  • Je gebruikt een roldeodorant.