Groep 6

De leerkracht van groep 6 is Anita van Zanten. Zij is via de Parro-app te bereiken op werkdagen. De lestijden van groep 6 zijn: 08.15 uur tot 14.15 uur (woensdag 14.00) .

Juf Anita heeft de verantwoordelijkheid over groep 6. Met haar 18 jaar lange ervaring staat ze de laatste 6 jaar in groep 6.  
 
We starten het schooljaar met gesprekken en lessen over “hoe ga je om met jezelf en een ander” en vanuit deze lessen wordt er een klassencontract opgesteld met regels en afspraken van de leerlingen. Deze hangt in de klas, zodat we er het hele jaar mee kunnen werken. Het kritisch en onderzoekend leren denken en handelen hoort hierbij. 

In dit jaar leren de kinderen nog meer verantwoordelijkheid te nemen voor hun werk. Tijdens het zelfstandig werk uur wordt er verwacht dat de leerlingen zelf of in tweetallen aan hun taken kunnen werken. Samenwerken en eigen verantwoordelijkheden nemen staat centraal in deze groep.  

Ik ben leerkracht geworden, omdat ik geniet van het ontwikkelen van kinderen. Eerst vinden zij leerstof moeilijk, hebben er nog niet over gehoord of kunnen iets nog niet en na de les zie je het vertrouwen en de trots bij de kinderen dat zij iets hebben geleerd. Dat ik daaraan mag meewerken, vind ik heerlijk “, aldus juf Anita.

Naast de bekende vakken leren de kinderen te rekenen vanuit een verhaalsom en gaan de leerlingen aan de slag met de topografie van Nederland. Ook werkstukken en presentaties geven voor de klas is een belangrijk ontwikkelpunt. In groep 6 wordt er regelmatig huiswerk mee naar huis meegegeven. Het is dan prettig dat u als ouder dit begeleidt en helpt waar het nodig is. Samen werken we aan de ontwikkeling van uw kind. Uit onderzoek is gebleken dat het leerjaar 6 een omslagpunt kan zijn in het leesplezier, daarom besteedt juf Anita hier extra aandacht aan. Lezen is namelijk leuk en iedereen kan het leren. 
 
Tijdens de informatieavond aan het begin van het schooljaar wordt het leerjaar besproken en de verwachtingen naar elkaar uitgesproken. Nogmaals, samen bereiken we meer. 


Handige links

Snel naar..

Gym

  • Iedere dinsdag en donderdag van 10.00 tot 10.45 uur.
  • Je gymt in gymkleding.
  • Je gebruikt een roldeodorant.