Groep 7

De leerkrachten van groep 7 zijn Sandra van Arkelen en Ans Pot. Zij zijn via de Parro-app te bereiken op werkdagen. De lestijden van groep 7 zijn: 08.00 uur tot 14.15 uur (woensdag tot 14.00 uur).

In groep 7 starten wij het jaar met een informatieavond voor de ouders en met een intensieve week voor de leerlingen waarin wij elkaar leren kennen en een goede basis kunnen leggen voor het komende schooljaar. De leerlingen gaan aan de slag met hun leerdoelen, maar ook met persoonlijke sociaal emotionele doelen. Aan het einde van de week worden de afspraken vastgelegd waar we het hele jaar op kunnen terugvallen. 

De leerlingen zullen moeten wennen aan nieuwe lestijden, omdat er vanaf groep 7 met een verlengde leertijd gewerkt wordt. In deze extra leertijd worden basisvaardigheden rekenen en taal gekoppeld aan vakken zoals wereldoriëntatie en kunst. Deze lessen worden op ieders eigen niveau aangeboden en worden tijdens leergesprekken geëvalueerd. De vraag “wat ga je leren, wat kun je al, welke hulp heb je nodig”, staat daarbij centraal. 

De groei van een leerling is het mooiste om te zien en daar help ik graag aan mee“, aldus Sandra van Arkelen.

In dit jaar wordt er een beroep gedaan op het plannen van werk, verantwoordelijkheden nemen in het maken en leren van je huiswerk en het maken van juiste keuzes om verder te komen in je ontwikkeling. We gaan dit jaar weer een stapje verder op reken-, taal- en spellinggebied. Er wordt veel nieuwe lesstof aangeboden.  

De kinderen krijgen in groep 7 een eigen Chromebook (Snappet) waarin de leerlingen kennis maken met hun persoonlijke Google omgeving. Zij leren om te gaan met het delen en maken van Google-documenten en presentaties.  

Je kunt een leerling vandaag iets leren, maar als je zijn nieuwsgierigheid kunt prikkelen, zal hij zijn hele leven blijven leren.

Naast het leren in de klas vind ik het ook belangrijk dat kinderen voldoende bewegen. Daarom sta ik graag in de gymzaal om ervoor te zorgen dat kinderen niet alleen een uurtje ontspannen, bewegen en hun hoofd leegmaken, maar ook leren samenwerken, leren omgaan met spelregels, leren omgaan met winst/verlies, etc.”, aldus Ans Pot.

In verschillende werkvormen wordt er ook veel aandacht geschonken aan het lezen van boeken, net zoals in andere schooljaren. In groep 7 is de leeshoek met bank daarin een favoriete plek in de klas.  

De pepernotendisco die voor groep 7 en groep 8 georganiseerd wordt, is voor de leerlingen altijd een feest om naar uit te kijken.

Samen met de ouders willen wij bereiken dat leerlingen groeien in hun ontwikkeling. Regelmatig zoeken wij als leerkracht contact met de ouders via Parro of door even te bellen. Wij hopen dat ouders dit andersom ook doen. Samen staan we het sterkst. 


Handige links

Gym

  • Iedere dinsdag en donderdag van 09.00 tot 09.45 uur.
  • Je gymt in gymkleding.
  • Je gebruikt een roldeodorant.