Groep 7

De leerkrachten van groep 7 zijn Sandra van Arkelen (ma, di, do en vrij) en Anniek Roosenschoon (ma, di, woe en don). Zij zijn via de Parro-app te bereiken op werkdagen. De lestijden van groep 7 zijn: 08.00 uur tot 14.15 uur (woensdag tot 14.00 uur).

In groep 7 starten wij het jaar met een informatieavond voor de ouders en met een intensieve week voor de leerlingen waarin wij elkaar leren kennen en een goede basis kunnen leggen voor het komende schooljaar. De leerlingen gaan aan de slag met hun leerdoelen, maar ook met persoonlijke sociaal emotionele doelen. Aan het einde van de week worden de afspraken vastgelegd waar we het hele jaar op kunnen terugvallen. 

De leerlingen zullen moeten wennen aan nieuwe lestijden, omdat er vanaf groep 7 met een verlengde leertijd gewerkt wordt. In deze extra leertijd worden basisvaardigheden rekenen en taal gekoppeld aan vakken zoals wereldoriëntatie en kunst. Deze lessen worden op ieders eigen niveau aangeboden en worden tijdens leergesprekken geëvalueerd. De vraag “wat ga je leren, wat kun je al, welke hulp heb je nodig”, staat daarbij centraal. 

Don’t dream your life, but live your dream, zei Mark Twain ooit. En dat doe ik nu als leerkracht op de Taaltuin“, aldus Sandra van Arkelen.

In dit jaar wordt er een beroep gedaan op het plannen van werk, verantwoordelijkheden nemen in het maken en leren van je huiswerk en het maken van juiste keuzes om verder te komen in je ontwikkeling. We gaan dit jaar weer een stapje verder op reken-, taal- en spellinggebied. Er wordt veel nieuwe lesstof aangeboden.  

De kinderen krijgen in groep 7 een eigen Chromebook (Snappet) waarin de leerlingen kennis maken met hun persoonlijke Google omgeving. Zij leren om te gaan met het delen en maken van Google-documenten en presentaties.  

Waarom ik ooit leerkracht wilde worden…. Het mooie van een leerkracht zijn, is dat je kinderen leert kennen die volop in ontwikkeling zijn. Dat ik mag werken met verschillende kinderen in verschillende situaties is zo ontzettend mooi en waardevol. Er zijn situaties waarmee mijn dag echt gemaakt wordt. Bijvoorbeeld wanneer een leerling ontdekt dat hij of zij zelf fouten heeft gemaakt, maar de ruimte voelt om naar mij toe te komen om dat samen op te lossen. Ik stel een paar hulpvragen, maar de leerling doet het verder zelf. Als ze dan terug naar hun plaats lopen en iets geleerd hebben is mijn dag geslaagd. Met de juiste hulpvragen gaan kinderen zien dat zij uiteindelijk ook veel zonder mij kunnen. Ze worden eigenaar van hun eigen ontwikkeling, dat is mooi om te zien en geeft mij veel energie. Aan dit proces werk ik graag mee“, aldus Maaike van Berkel.

In verschillende werkvormen wordt er ook veel aandacht geschonken aan het lezen van boeken, net zoals in andere schooljaren. In groep 7 is de leeshoek met bank daarin een favoriete plek in de klas.  

De pepernotendisco die voor groep 7 en groep 8 georganiseerd wordt, is voor de leerlingen altijd een feest om naar uit te kijken.

Samen met de ouders willen wij bereiken dat leerlingen groeien in hun ontwikkeling. Regelmatig zoeken wij als leerkracht contact met de ouders via Parro of door even te bellen. Wij hopen dat ouders dit andersom ook doen. Samen staan we het sterkst. 


Handige links

Gym

  • Iedere dinsdag en donderdag van 08.55 tot 09.45 uur.
  • Je gymt in gymkleding.
  • Je doucht momenteel niet i.v.m. Corona.
  • Je gebruikt een roldeodorant.