Groep 4

De leerkrachten van groep 4 zijn Nadiah Hatuluwaja en Raymond Eikmans. De leerkracht is via de Parro-app te bereiken op werkdagen. De lestijden van groep 4 zijn: 08.30 uur tot 14.00 uur.

In groep 4 wordt aan het begin van het jaar veel aandacht besteed aan een veilige klassensfeer. Het is belangrijk dat wij (leerkracht, leerling, ouder) elkaar vertrouwen, respecteren en belangstelling tonen voor elkaar. In dit jaar worden de dagritme kaarten gebruikt om structuur aan de dagindeling te geven.   

Wat nieuw zal zijn voor de leerlingen is het aanbod van de spellingslessen. Hier wordt de basis gelegd voor alle leerjaren die volgen. In groep 4 wordt er ook gestart met een methode technisch lezen, waarin het leesplezier op verschillende manier wordt gestimuleerd. In groep 4 leren de kinderen tot 100 te rekenen, rekenen op een getallenlijn en oefenen we met de tafels 1, 2 ,3 ,4 ,5, 6 en 10. Om een goede basis te leggen voor het rekenonderwijs wordt er veel gebruik gemaakt van concreet rekenmateriaal, zoals de kralenketting, het rekenrek, rekenblokjes, eierdozen en flitskaartjes. In groep 4 wordt er “gestart” met klokkijken, het is daarbij belangrijk dat u als ouder ook thuis oefent. 

De opstart naar zelfstandigheid en het nemen van verantwoordelijkheden wordt hier verder gevormd. De leerling krijgt een laatje in het bureau die op orde gehouden moet worden.

“Het leuke aan leerkracht zijn is écht kijken naar de leerling zelf en het beste uit de leerling halen. De onbevangenheid van een leerling en enthousiasme kan soms overweldigend zijn “, aldus juf Nadiah.

“Ik geniet van het lesgeven en vindt het mooi de leerling te enthousiasmeren en daarmee ook de ouders “, aldus meester Raymond.


In beweging..

Dinsdag en donderdag
12.15– 13.00

  • Je gymt in gymkleding.