Groep 4

De leerkrachten van groep 4 zijn Nadiah Hatulawaja en Raymond Eikmans. Loes Ilahibaks is de onderwijsassistent in groep 4. De leerkrachten zijn via de Parro-app te bereiken op werkdagen. De lestijden van groep 4 zijn: 08.30 uur tot 14.00 uur

In groep 4 wordt aan het begin van het jaar veel aandacht besteed aan een veilige klassensfeer. Het is belangrijk dat wij (leerkracht, leerling, ouder) elkaar vertrouwen, respecteren en belangstelling tonen voor elkaar. In dit jaar worden de dagritme kaarten gebruikt om structuur aan de dagindeling te geven.   

Wat nieuw zal zijn voor de leerlingen is het aanbod van de spellingslessen. Hier wordt de basis gelegd voor alle leerjaren die volgen. In groep 4 wordt er ook gestart met een methode technisch lezen, waarin het leesplezier op verschillende manier wordt gestimuleerd. In groep 4 leren de kinderen tot 100 te rekenen, rekenen op een getallenlijn en oefenen we met de tafels 1, 2 ,3 ,4 ,5, 6 en 10. Om een goede basis te leggen voor het rekenonderwijs wordt er veel gebruik gemaakt van concreet rekenmateriaal, zoals de kralenketting, het rekenrek, rekenblokjes, eierdozen en flitskaartjes. In groep 4 wordt er “gestart” met klokkijken, het is daarbij belangrijk dat u als ouder ook thuis oefent. 

De opstart naar zelfstandigheid en het nemen van verantwoordelijkheden wordt hier verder gevormd. De leerling krijgt een laatje in het bureau die op orde gehouden moet worden.

“Ik geniet van het lesgeven en vindt het mooi de leerling te enthousiasmeren en daarmee ook de ouders “, aldus meester Raymond.

Meester Raymond besteedt daarnaast graag aandacht aan de creatieve vakken zoals toneelstukjes, muziekluisteren en samen zingen. Ook heeft hij een gitaar waar graag op speelt in de klas. Het ontdekken van talenten binnen de klas vindt hij belangrijk. 


In beweging..

Dinsdag en donderdag
13.10– 13.55

  • Je gymt in gymkleding.
  • Je doucht momenteel niet i.v.m. Corona.