Taalspecialist/ logopediste in huis

Mijn naam is Elaine Schot. Ik werk als schoollogopediste/taalspecialist op de Taaltuin.  

Mijn werkzaamheden bestaan o.a. uit het observeren en screenen van kinderen uit alle klassen op het gebied van spraak, taal, stem, gehoor en mondgewoonten.  

Het doel hiervan is om eventuele logopedische problemen zo vroeg mogelijk op te sporen en te kijken waar het kind hulp bij nodig heeft. Hulp door tips en oefeningen aan ouders en leerkrachten.  

Kleine oefeningen worden door mij op school gegeven. Ik werk bijvoorbeeld met sommige kinderen aan de uitspraak van de Nederlandse taal. Sommige klanken in het Nederlands komen niet in de moedertaal van het kind voor. Deze klanken zijn dan nieuw voor het kind. Daarom help ik de kinderen met het goed leren uitspreken van de Nederlandse klanken. Dit is belangrijk voor het goed leren luisteren, spreken, lezen en schrijven in het Nederlands. 

Heeft een kind echter uitgebreidere logopedische behandeling nodig, dan verwijs ik in overleg met de ouder en de leerkracht, door naar een externe logopediepraktijk buiten de school. 

Mijn werkdagen op de Taaltuin zijn: maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag van 9.00 uur tot 15.30 uur. Mijn werkkamer zit op de begane grond tegenover de trap. Met vragen mag u altijd binnenlopen. U kunt ook e-mailen naar: e.schot@primoschiedam.nl