Schooltijden

Schooltijden

Groep 1 t/m 5
Ma, di, wo, do, vr: 08.30 -14.00 uur

Groep 6
Ma, di, do, vr: 08.15-14.15 uur
Wo: 08.15-14.00 uur

Groepen 7 en 8
Ma, di, do, vr: 08.00-14.15 uur
Wo: 08.00-14.00 uur

Wij werken met een continurooster, dat betekent dat alle kinderen tussen de middag op school eten. Geeft u uw kind hiervoor een lunchpakket mee!

Te laat komen

Soms komen kinderen te laat op school. Deze kinderen verstoren niet alleen de reeds gestarte les, maar missen ook onderwijstijd. De ouders/verzorgers zijn verantwoordelijk dat de kinderen op tijd op school zijn. De school is dan ook verplicht een melding te doen bij bureau Leerplicht wanneer dit herhaaldelijk voorkomt. Dit valt namelijk onder ongeoorloofd verzuim.

De kinderen die te laat komen worden dan ook geregistreerd. Bij 3 keer te laat krijgen de ouders een waarschuwingsbrief brief waarbij gemeld wordt dat Leerplicht geïnformeerd zal gaan worden.