Jaaragenda

Op de Taaltuin gebruiken wij Parro als communicatiemiddel tussen leerkracht(en) en ouder(s).
De jaaragenda op Parro kunt u als leidraad volgen in het informatieboekje.
Heeft u Parro nog niet geïnstalleerd of heeft u er vragen over. Stel deze dan op school.