Belangrijke adressen

Stichting Primo Schiedam
Algemeen directeur Peter Jonkers
postadres:
postbus 515
3100AJ Schiedam
010 426 04 46
bezoekadres:
Burgemeester van Lierplein 77,
3134 ZB Vlaardingen
info@primoschiedam.nl
www.primoschiedam.nl

Inspectie van het Onderwijs
Postbus 2730
3500GS Utrecht
088 669 60 00
vragen over het onderwijs:
0800-8051

Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG)
Noordvest 20
3111PH Schiedam
010 4444622
cjg@schiedam.nl
www.cjgschiedam.nl

Locatie Vlaardingen
Burgemeester Van Lierplein 5
3134 ZB Vlaardingen

Advies- en meldpunt Kindermishandeling (AMK) 
Dynamostraat 16
3083 AK Rotterdam
010 412 81 10

Raad van de kinderbescherming Rotterdam 
Regiodirecteur Peter van Eijk
Bezoekadres: Lijnbaan 109
3012 EN Rotterdam
010 443 11 00 
www.kinderbescherming.nl
Postadres: Postbus 1983
3000 BZ Rotterdam

Kinderopvang Mundo
Marconiweg 2c
3112 EP Schiedam
010 246 1133
info@kinderopvangmundo.nl
www.kinderopvangmundo.nl

Onderwijs dat Past 
Directeur Marianne Kalmhout
Commissie Leerlingzorg (CLZ)
Preventieve ambulante begeleiding (PAB)
Permanente commissie leerlingenzorg (PCL)
Piersonstraat 31
3119RG Schiedam
010 273 60 07
onderwijsdatpast.info

GGD Rotterdam-Rijnmond
Hoofdvestiging Schiedamsedijk 95
3011 EN Rotterdam
010 433 99 66
ggdrotterdamrijnmond@rotterdam.nl
www.ggdrotterdamrijnmond.nl
Postadres: GGD Rotterdam-Rijnmond
Postbus 70032
3000 LP Rotterdam

Maatschappelijke Dienstverlening
Nieuwe Waterweg 
Parallelweg 2
3131 DG Vlaardingen
010 435 10 22
info@mdnw.nl

Riagg Rijnmond Schiedam 
Stationsplein 2
3112HJ Schiedam
010 445 34 53
info@riaggrijnmond.nl
www.riaggrijnmond.nl

Leerrecht 
Renate Holleman
r.holleman@leerrecht.nl
www.leerrecht.nl