Privacy

Per 25 mei 2018 geldt de wet AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming). Deze is vooral gericht op het verder beschermen van de privacy van u als ouders, van onze leerlingen en van medewerkers. Wellicht heeft u hierover gehoord in het nieuws of via uw werkgever. Deze wet geldt voor alle organisaties en stichtingen binnen Europa en dus ook voor onze school.

Met uw medewerking en scholing van ons team zorgen we ervoor dat ieders privacy gewaarborgd wordt. Op de Taaltuin werken we aan:

1) Bewustwording – het gehele team heeft een training bewustwording gedaan en is op de hoogte van de nieuwe regels die gelden voor privacy.

2) Borging – er is een privacy reglement en IBP (informatiebeveiliging en privacy) beleid opgesteld. Deze is besproken in de GMR. Binnenkort wordt ook een sociaal media protocol en een protocol voor datalekken opgesteld voor alle scholen van Primo Schiedam.

3) Transparantie – U als ouders, maar ook onze medewerkers worden op de hoogte gehouden van de afspraken die gemaakt zijn om goed voor uw privacy te zorgen. Ook wordt bij inschrijving besproken op welke wijze beeldmateriaal van uw kind gebruikt mag worden. Jaarlijks vindt er een update plaats van uw persoonsgegevens.

Meer lezen>